Naudojimosi sąlygos

Galioja nuo 2017 m. gruodžio 1 d., penktadienis . Sveiki atvykę į „ VisiBiz “ paslaugą („Paslauga“). Šios naudojimo sąlygos taikomos, kai naudojatės paslauga mūsų svetainėje, esančiame www.visibiz.org . Atidžiai peržiūrėkite šias sąlygas.

Svetainės yra skirta tik bendram auditorijai ir yra nukreiptas ne tik vaikams iki 13 metų amžiaus. Jei skelbiate turinį viešai matomos Svetainėje, mes galime platinti tokią Public turinį platesnei auditorijai, pasidalinant juo su trečiosiomis šalimis.

Šios svetainės turinys skirtas jūsų informacijai ir bendram naudojimuisi. Jis gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

Šio dokumento turinys taip pat gali kisti, tačiau naujausia jo versija bus matoma šiame puslapyje.

Nei mes, nei jokios trečiosios šalys nesuteikia garantijos ir neužtikrina informacijos bei duomenų, esančių šioje svetainėje ir siūlomų paslaugų tikslumo, savalaikiškumo, atlikimo, pilnumo ar tinkamumo konkretiems tikslams. Jūs pripažįstate, kad tokia informacija ir duomenys gali būti netiksli ar klaidinga ir mes aiškiai pabrėžiame, kad nesame atsakingi už tokius netikslumus ar klaidas tiek, kiek leidžia įstatymai.

Jūsų naudojimasis informacija ir duomenimis, pateiktais šioje svetainėje yra jūsų pačių rizika, už kurią mes nesame atsakingi. Tai yra jūsų atsomybė užtikrinti, kad bet kokie produktai, paslaugos ar informacija, esanti šiame puslapyje atitinka tam tikrus jūsų poreikius.

Visi prekiniai ženklai, kurie buvo atkurti šiame puslapyje ir nėra tos įmonės turtas arba nepriklauso jai pagal licenciją, yra nurodyti šioje svetainėje.

Laikas nuo laiko šioje svetainėje gali pasirodyti nuorodų į kitus internetinius puslapius. Šios nuorodos pateikiamos Jūsų patogumui tam, kad suteiktų papildomos informacijos. Tai nereiškia, kad ją (jas) remiame. Nesame atsakingi už nurodytos (-ų) svetainės (-ių) turinį.

Ši informacija negali būti naudojama viešam rodymui.

Jūsų naudojimasis šiuo puslapiu ir bet kokie ginčai, kilę dėl jo naudojimo pavaldūs Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymams.

Negalite naudoti Paslaugos turiniui pateikti arba atlikti bet kokį elgesį, kuris pažeidžia arba pažeidžia kitų teises, įskaitant, bet neapsiribojant, patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, viešumą, privatumą ar kitas nuosavybės teises.

Naudojamės įvairiomis „Google“ paslaugomis arba API (pvz., „Google Maps“ API). Naudodamiesi mūsų paslaugomisįsipareigojate laikytis „Google“ paslaugų teikimo sąlygų.